Wat doet de CGR

  • De CGR spoort belangstellende gehandicapte radioamateurs op, leidt ze op tot zendamateurs en verzorgt een onderlinge band.
    De CGR inventariseert aanpassingen aan radio zend- en ontvangstapparatuur ten behoeve van gehandicapten.
  • De CGR verstrekt of geeft in bruikleen apparatuur aan daarvoor in aanmerking komende gehandicapte radioamateurs.
  •  De CGR heeft voor visueel gehandicapte aspirant-radiozendamateurs een CD beschikbaar waarop lesstof is ingesproken.
  • De afdeling Eindhoven verzorgt maandelijks het blad ELECTRON in gesproken vorm. Geïnteresseerde blinde en slechtziende VERON-leden krijgen maandelijks een set van twee cassettes toegezonden, waarin de belangrijkste delen van ons maandblad zijn ingesproken.
    Heeft u interesse om ELECTRON in gesproken vorm toegezonden te krijgen dan kunt u contact opnemen met het:

Centraal Buro van de Veron.
Postbus 1166, 6801 BD, Arnhem.
telefoon: 026-4426760.
Email: info@veron.nl.