Commissie

COMMISSIE VOOR GEHANDICAPTE RADIOAMATEURS

De VERON voert een actief beleid met betrekking tot gehandicapte radioamateurs.
In verband hiermee is er een Commissie voor Gehandicapte Radioamateurs (CGR) met de volgende doelstelling:

  • De CGR spoort belangstellende gehandicapte radioamateurs op, leidt ze op tot zend-amateurs en verzorgt een onderlinge band.
  • De CGR inventariseert aanpassingen aan radiozend- en ontvangstapparatuur ten behoeve van gehandicapten.
  • De CGR verstrekt of geeft apparatuur in bruikleen aan daarvoor in aanmerking komende gehandicapte radioamateurs.
  • De CGR geeft de mogelijkheid aangepast les te geven aan gehandicapte mensen die niet de mogelijkheid hebben een normale cursus te volgen.
  • Deze mogelijkheid wordt gegeven voor cursus N en F.
  • De opleiding wordt doorgaans afgesloten met een aangepast examen
  • De CGR heeft op succesvolle wijze de afgelopen jaren een groot aantal handihams geassisteerd bij hun opleiding.

Voor meer informatie over de opleidingen:
Voorzitter
Loek Geertsen, PA9LUC
Postbus 2213, 2301 CE  LEIDEN